MENU SÁNG TỐI

Salad Tôm

Giá: 50,000 d

Mỳ Khô

Giá: 35,000 d

Mỳ Trứng

Giá: 35,000 d
Facebook Chat
Mở Khung
Đối tác của chúng tôi